PSIHOLOŠKE KRIZNE INTERVENCIJE (KRIN)

Krizne intervencije su specifičan tretman prorade traumatskog iskustva. Takav tretman osobi koja je doživjela krizni/traumatski događaj pomaže da podnese posljedice i olakša proces oporavka. Osim kurativne naravi, psihološke krizne intervencije imaju i preventivan učinak jer sprječavaju dugotrajne psihičke posljedice te ih stoga još nazivaju i psihološkom prvom pomoći.

Krizni događaji su rijetki i iznenadni događaji koji uključuju prijetnju ili stvarni gubitak osoba, stvari ili vrijednosti važnih za pojedinca. Za razliku od stresnih događaja koje doživimo puno češće, krizni događaji su srećom vrlo rijetki, no izrazito uznemirujući većini ljudi i gotovo nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Njihova iznenadnost i nepredvidljivost dodatno su psihičko opterećenje za žrtvu. Krizni događaji mogu zahvatiti veći broj ljudi (npr. ekstremne prirodne katastrofe, teroristički napadi, vojna djelovanja) ili pak samo jednu odnosno tek nekoliko osoba (npr. teža prometna nesreća, spolno zlostavljanje, ubojstvo, razbojstvo, napad, otmica, zatočeništvo, ranjavanje i dr.).

Krizne intervencije se provode ako se procijeni da pojedinac, više osoba ili skupine ljudi (npr. djelatnici organizacije pogođene kriznim događajem, učenici škole i sl.) nakon kriznog događaja nisu sposobni funkcionirati u uobičajenim aktivnostima.
Cilj psihološke krizne intervencije je proraditi traumatsko iskustvo kako bi se smanjio intenzitet stresa, postigla razina funkcioniranja koja je postojala prije kriznog događaja, te spriječilo ili barem minimaliziralo buduće neprihvatljivo ponašanje i emocionalne slomove.

Krizna intervencija je kratak postupak, a provodi se neposredno nakon kriznog događaja, odnosno s vremenskim odmakom ne duljim od tri mjeseca.
Namijenjen je osobama izravno uključenim u događaj (tzv. primarne žrtve), ali i njihovim bližnjima, svjedocima, spasiocima i profesionalnim pomagačima, te svima koji u svom psihičkom funkcioniranju osjećaju negativne posljedice nemilog događaja. Sažeta psihološka integracija traume (eng. critical incident stress debriefing, trauma resolution meeting ili traumatic incident review), kao središnji i najkompleksniji dio krizne intervencije moguće je provoditi individualno i grupno.

Natrag