MOJA PSIHOTERAPIJA

Moj psihoterapijski pristup spoj je cjelokupnog psihološkog i psihoterapijskog iskustva koje sam stekao tijekom 25 godina educiranja i rada. U radu s klijentom, ovisno o konkretnoj situaciji, kombiniram realitetnu terapiju, ekspresivnu terapiju, terapiju reprocesiranjem (EMDR) ili neki drugi terapijski pristup ili tehniku.

Nastupam direktno i transparentno. Klijente prihvaćam bez kritike, onakvima kakvi zaista jesu. Smatram da je svakom potreban topao ljudski pristup i trudim se biti podrška kad je teško.

Humor je važan za mentalno zdravlje, pa nije neobično da se tijekom terapijske sesije ponekad i dobro nasmijemo.
Optimističan sam i vedar jer znam da svaka osoba ima mogućnost pronalaziti bolja rješenja za sebe.

Područje rada:
Mentalno zdravlje
Anksioznost (tjeskoba)
Panični napadaji
Opsesivne misli, ruminacija, kompulzije, OKP
Depresija
Derealizacija, depersonalizacija
Problemi u odnosima
Interpersonalni konflikti
Bračni / partnerski odnosi
Postavljanje granica (kako reći NE?)
Osobni rast i razvoj
Samopoštovanje
Osobni ciljevi
Razumijevanje sebe, identitet i smisao
Stres i suočavanje sa životnim promjenama
Traumatska i visoko stresna iskustva
Fizičko, seksualno i/ili emocionalno zlostavljanje (manipulacija, narcističko zlostavljanje)
Zanemarivanje tijekom odrastanja
Gubitak i tugovanje
Fizički simptomi bez medicinskog uzroka
Somatoformni poremećaji (somatizacija, psihosomatika, hipohondrija, konverzivni por.)
Problemi u radu i produktivnosti
Stres na poslu
Konflikti
Motivacija i koncentracija

Izbjegavam raditi:
Ovisnosti (droga, alkohol, kocka)
Poremećaji ličnosti (klaster A i B)
Teškoće vezane uz roditeljsku ulogu
Djeca i tinejdžeriPsihoterapeut Zadar


VIDEOPSIHOTERAPIJSKI SPORAZUM

Download (pdf)

Usluge psihoterapije dostupne su osobama starijim od 20 godina