MOJA PSIHOTERAPIJA

Moj terapeutski nastup spoj je cjelokupnog psihološkog i psihoterapijskog iskustva koje sam stekao tijekom 25 godina educiranja i rada. U radu s klijentom, ovisno o konkretnoj situaciji, kombiniram realitetnu terapiju, ekspresivnu terapiju, terapiju reprocesiranjem (EMDR) ili neki drugi terapijski pristup ili tehniku.

Nastupam direktno i transparentno. Klijente prihvaćam bez kritike, onakvima kakvi zaista jesu. Podrška sam kada je teško uz topao ljudski pristup.

Humor smatram važnim za mentalno zdravlje pa nije neobično da se tijekom terapijske sesije ponekad dobro i nasmijemo.
Optimističan sam i vedar jer znam da svaka osoba ima mogućnost pronalaziti bolja rješenja za sebe.Psihoterapeut Zadar


VIDEOPSIHOTERAPIJSKI UGOVOR

Download (pdf)

Usluge psihoterapije dostupne su osobama starijim od 20 godina