STATISTIČKA OBRADA PODATAKA

Pod statističkom obradom podataka u najširem smislu riječi podrazumijeva se niz procesa od izrade nacrta istraživanja (definiranje cilja, istraživačkih problema, hipoteza, metodologije istraživanja i dr.), prikupljanja podataka, kreiranja statističke baze podataka, analize podataka pa sve do prezentacije dobivenih rezultata.

Statistička obrada najčešće se izvodi uz pomoć specijaliziranih statističko-analitičkih softvera.