Kako odabrati odgovarajućeg psihoterapeuta?

Kada odlučite krenuti na psihoterapiju, prvi je korak odabir terapeuta koji će najbolje odgovarati Vašim potrebama. Naizgled jednostavan zadatak lako se može pretvoriti u podužu potragu punu stručnih pojmova i naziva. Stvar se čini još složenijom kada shvatite da ne postoji jedna jedinstvena i univerzalna psihoterapija, već cijeli niz terapijskih škola od kojih svaka ima svoj specifičan pristup i način rada.

Dio budućih klijenata svog terapeuta traži putem preporuke (od prijatelja, obiteljskog liječnika, osobe koja je već išla na psihoterapiju i sl), a dio se odluči samostalno istražiti – najčešće pretraživanjem po internetu. Bez obzira čemu ste skloniji, prije donošenja konačne odluke, razmislite imate li sve relevantne informacije o osobi kojoj se planirate obratiti za pomoć. U nastavku su navedeni osnovni kriteriji za odabir odgovarajućeg psihoterapeuta.

Objektivni kriteriji
• Da bi se netko mogao predstavljati psihoterapeutom, a svoj posao psihoterapijom, nužno je prethodno formalno obrazovanje. Za početak, provjerite nalazi li se osoba u imeniku psihoterapeuta odnosno u europskom registru psihoterapeuta. Članstvo u registrima garantira formalno psihoterapijsko obrazovanje prema europskim standardima.

• Saznajte koju je terapijsku školu terapeut završio, kojeg je bazičnog obrazovanja (psiholog, liječnik ili nešto drugo), da li se dodatno usavršavao u području psihoterapije te ima li iskustva u radu s tematikom zbog koje ste odlučili potražiti pomoć.

• Saznajte uvjete rada Vašeg potencijalnog terapeuta (cijena i način plaćanja usluge; slobodni termini za Vašu narudžbu; radno vrijeme i adresa ordinacije; mogućnost kontinuiranog rada ukoliko to bude potrebno; ostale informacije koje smatrate važnima).

Subjektivni kriterij
Psihoterapija je proces tijekom kojeg ćete pričati o sebi. Zato je jako važno da se uz terapeuta osjećate sigurno, shvaćeno i prihvaćeno. Već tijekom prvog kontakta (najčešće telefonskog) imate priliku steći dojam o osobi s druge strane. Pratite kako teče vaša komunikacija i ukoliko imate dobar osjećaj ugovorite svoj prvi termin. Možete se javiti i naknadno ako niste 100% sigurni ili ako prije konačne odluke želite kontaktirati i neke druge terapeute.

Kada donesete konačnu odluku i krenete na psihoterapiju, već tijekom prvih susreta moći ćete procijeniti ide li to ili ne. U bilo kojem trenutku imate mogućnost terapeutu iznijeti nedoumicu ili pitanje vezano za svoju psihoterapiju. Ne zaboravite da je kvalitetan i transparentan odnos klijent-terapeut neophodan za uspješnu terapiju.

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji ide Vaša terapija slobodni ste za sebe potražiti ono za što vjerujete da najbolje odgovara Vašim potrebama.

Natrag na Psiho-teme