ODABIR PSIHOTERAPEUTA

Kako odabrati odgovarajućeg psihoterapeuta?

Kada odlučite krenuti na psihoterapiju, prvi je korak odabir terapeuta koji će najbolje odgovarati Vašim potrebama. Naizgled jednostavan zadatak lako se može pretvoriti u podužu potragu punu stručnih pojmova i naziva. Stvar se čini još složenijom kada shvatite da ne postoji jedna jedinstvena i univerzalna psihoterapija, već cijeli niz terapijskih škola od kojih svaka ima svoj specifičan pristup i način rada.

Dio budućih klijenata svog terapeuta traži putem preporuke (od prijatelja, obiteljskog liječnika, osobe koja je već išla na psihoterapiju i sl), a dio se odluči samostalno istražiti – najčešće pretraživanjem po internetu. Bez obzira čemu ste skloniji, prije donošenja konačne odluke, razmislite imate li sve relevantne informacije o osobi kojoj se planirate obratiti za pomoć. U nastavku su navedeni osnovni kriteriji za odabir odgovarajućeg psihoterapeuta.

Objektivni kriteriji
• Da bi se netko mogao predstavljati psihoterapeutom, a svoj posao psihoterapijom, nužno je prethodno formalno obrazovanje. Za početak, provjerite nalazi li se osoba u imeniku psihoterapeuta odnosno u europskom registru psihoterapeuta. Članstvo u registrima garantira formalno psihoterapijsko obrazovanje prema europskim standardima.

• Saznajte koju je terapijsku školu terapeut završio, kojeg je bazičnog obrazovanja (psiholog, liječnik ili nešto drugo), da li se dodatno usavršavao u području psihoterapije te ima li iskustva u radu s tematikom zbog koje ste odlučili potražiti pomoć.

• Saznajte uvjete rada Vašeg potencijalnog terapeuta (cijena i način plaćanja usluge; slobodni termini za Vašu narudžbu; radno vrijeme i adresa ordinacije; mogućnost kontinuiranog rada ukoliko to bude potrebno; ostale informacije koje smatrate važnima).

Subjektivni kriterij
Psihoterapija je proces tijekom kojeg ćete pričati o sebi. Zato je jako važno da se uz terapeuta osjećate sigurno, shvaćeno i prihvaćeno. Već tijekom prvog kontakta (najčešće telefonskog) imate priliku steći dojam o osobi s druge strane. Pratite kako teče vaša komunikacija i ukoliko imate dobar osjećaj ugovorite svoj prvi termin. Možete se javiti i naknadno ako niste 100% sigurni ili ako prije konačne odluke želite kontaktirati i neke druge terapeute.

Kada donesete konačnu odluku i krenete na psihoterapiju, već tijekom prvih susreta moći ćete procijeniti ide li to ili ne. U bilo kojem trenutku imate mogućnost terapeutu iznijeti nedoumicu ili pitanje vezano za svoju psihoterapiju. Ne zaboravite da je kvalitetan i transparentan odnos klijent-terapeut neophodan za uspješnu terapiju.

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji ide Vaša terapija slobodni ste za sebe potražiti ono za što vjerujete da najbolje odgovara Vašim potrebama.

Natrag