EKSPRESIVNA ART TERAPIJA (EAT)

Riječi ponekad nisu dovoljne ili je njima pak vrlo teško opisati ono što osjećamo, mislimo, što želimo ili čemu težimo. Stoga se u psihoterapijskom procesu često koristi neverbalni pristup da bi se istražio klijentov unutarnji svijet.

EAT je emocionalno orijentirana terapija koja počiva na humanističkim, psihodinamskim i egzistencijalnim terapijskim temeljima. Za razliku od "verbalnih" terapijskih pravaca, EAT koristi klijentov umjetnički proizvod (tzv. art) kao osnovni element komunikacije. Art može biti slika, skulptura, zvuk, pokret ili dramski izričaj. Pri tome nije važan klijentov talent, spretnost u izradi, prethodno iskustvo kao niti realna umjetnička vrijednost njegovog arta jer art ne ide na izložbu nego služi terapijskom procesu.

Već sama klijentova ekspresija za njega može imati terapijski učinak. No za razliku od većine drugih vrsta ekspresivnih terapija, EAT koju je uspostavio klinički psiholog dr. Avi Goren-Bar uz samu ekspresivnost uvodi i dimenziju aktivacije arta. Klijent "oživi" art udahnjujući mu svoj glas. Art tada počinje pričati umjesto samog klijenta o osjećajima, mislima ili rješenjima nekog problema. Takav "živi" art postaje ravnopravni član terapijskog procesa, svojevrsna poveznica između klijentovog unutarnjeg (često nesvjesnog) svijeta i onog vanjskog.

Dakle, za razliku od klasičnog dualnog terapijskog odnosa klijent - terapeut, ovakav vid art terapija počiva na trijadnom odnosu klijenta, umjetničkog djela i terapeuta. Ovakvim se kreativnim pristupom otvaraju višestruke mogućnosti za rad, a u klijentovom izražavanju lakše se zaobilaze obrambeni mehanizmi njegovog uma pa je ovaj oblik terapije pogodan za rad s dubokim emocijama i neosviještenim sadržajima.

Ekspresivnu art terapiju moguće je koristiti kao zasebnu tehniku ili inkorporiranu u širi terapijski kontekst.

Natrag

Psihoterapeut Zadar